Când „presa” mănâncă rahat cu lopata

Nu contează că eşti jurnalist submediocru şi ţi-ai tras blog cu pretenţii de site de ştiri. Important e să-ţi găseşti stăpânii potriviţi. Odată găsiţi, trebuie să dovedeşti că eşti în stare să le fii cel mai bun câine de pază. La nevoie, înfuleci şi rahat (scuzat să-mi fie limbajul). Cu lopata uneori!

Aşa cum am menţionat şi în articolul precedent, Nicolae Robu, primarul Timişoarei, a făcut publică o listă a datornicilor în domeniul taxelor şi impozitelor locale. 10 firme mari, care contribuie la bugetul Timişoarei şi, câteodată, “uită” să-şi achite datoriile. Atât le-a trebuit unora pentru a titra “SCANDALOS Nicolae Robu a încălcat secretul fiscal și a mințit, transformându-i pe cei mai mari contributori la bugetul Timișoarei în “infractori” fiscali”.

O fi având Robu bubele lui, dar prost de bună seamă că nu e. Iar legile se pare că le cunoaşte mai bine decât un jurnalist, cum spuneam, submediocru.

Să vedem cum stau lucrurile cu lista datornicilor.

Există Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Care lege spune aşa:

Art. 1. – (1) În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane juridice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și autoritățile administrației publice locale, după caz, au obligația de a aduce la cunoștința publică lista contribuabililor, cu excepția microîntreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, cu modificările ulterioare, care înregistrează obligații restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic pentru asigurări sociale de sănătate și la bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, totalul obligațiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenți în care s-au înregistrat obligații restante, cuantumul obligațiilor restante, precum și modalitatea de colectare a acestora aplicată de organele competente ale autorităților publice sus-menționate.
(2) Lista contribuabililor și informațiile prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoștința publică pe pagina proprie de Internet a fiecăreia dintre instituțiile și autoritățile publice respective sau prin alte mijloace, după caz.

Adică autorităţile locale trebuie să publice periodic liste precum cea prezentată de Nicolae Robu. Transparenţa presupune şi dreptul unor eventuali parteneri de afaceri să ştie că o firmă s-ar putea să fie neseriosă, din moment ce nici datoriile faţă de stat nu şi le achită. Ce i se poate imputa primarului este faptul că nu a făcut publice decât 10 nume de persoane juridice.

Secretul fiscal se referă la alte detalii despre datornicii la bugetul local şi activităţile pe care le desfăşoară. Dar ce să ştie despre asta aşa-zisul jurnalist? El se ţine de misia pe care a promit-o…

2 responses on “Când „presa” mănâncă rahat cu lopata

Leave a Reply